„Jeden Pokój” Wanda Półtawska. Film dokumentalny.WANDA PÓŁTAWSKA

Powiększ

Różne osoby odnajdą w tej książeczce swoje problemy oraz sposób ich rozwiązania – mówi doktor Wanda Półtawska o swojej najnowszej książce Jeden pokój, będącej zapisem rozmów na planie filmu Pawła Zastrzeżyńskiego. Pani Doktor, która przez ponad 50 lat ściśle współpracowała z księdzem, biskupem, kardynałem i papieżem Karolem Wojtyłą, przekazuje w praktyce nauczanie Ojca Świętego.

Ludzie nie czytają Jego dokumentów, więc im streszczam, „w pigułce" daję gotowe - mówi. Bo w wypowiedziach Jana Pawła II znajduje człowiek rozwiązanie wszystkich trudności. Ten Człowiek chciał jednej rzeczy - podkreśla doktor Półtawska - chciał uratować świętość miłości mężczyzny i kobiety i świętość rodziny. I temu poświęcił całe swoje życie duszpasterskie. Uczył, że miłość ma być altruistyczna, całkiem bezinteresowna, sprawiedliwa i wymagająca, żeby móc ją nazwać piękną. Więc nie nazywaj miłością byle czego – apeluje Pani Doktor.
W filmie i książce Jeden pokój narzeczeni, małżonkowie, młodzi rodzice przychodzą do doktor Wandy Półtawskiej po drogowskazy, które mają moc prostować ścieżki życia:

„Ten film, który został zrobiony przez pana Zastrzeżyńskiego, Jeden pokój, to jest rejestracja moich kontaktów z pacjentami, którym pokazuję możliwości rozwiązania problemów według nauki Jana Pawła II, według Jego personalizmu. To są konkretne sytuacje i konkretny sposób rozwiązania. Ojciec Święty w każdej sytuacji chciał pokazać ludziom, co o tym mówi Pan Bóg. Chciał ludziom pokazać ich tożsamość — stworzenie na obraz Boga. Więc zasadniczym problemem jest, aby człowiek współczesny, zapędzony, który twierdzi, że nie ma czasu, odnalazł czas na to, żeby pomyśleć, zastanowić się, kim jest i do czego dąży.
W pewnym momencie Ojciec Święty podsumował swoją naukę jednym zdaniem. Powiedział, że wszystkie problemy indywidualne człowieka, problemy rodziny, narodu, rozwiązuje genealogia divina – Boże pochodzenie człowieka. Otóż katechizmowo niby wszyscy wiedzą, że człowiek pochodzi od Boga, ale konkretnie co to znaczy? Nauka Jana Pawła II przeszła w moim pojęciu trochę ponad głowami ludzi, chociaż zafascynowała ich osobowość tego człowieka - tego świętego i genialnego,  poety, to jednak za mało zrozumieli z Jego nauczania, Jego koncepcji antropologicznej. I mam osobiście przekonanie, że Polacy za mało znają dokumenty, które On napisał i chciałabym przyswoić ludziom ich treść. On kiedyś się żartował, że ja streszczam Jego dokumenty na język polski - polskie dokumenty. Bo trzeba ludziom pokazać prawdę językiem dla nich zrozumiałym, zwłaszcza ludziom młodym.
Wydaje mi się najważniejsze, żeby te treści z filmu i ta książeczka dotarły do młodzieży, ponieważ młodym  trzeba pokazać wartości, o których może przedtem nigdy nie słyszeli. Ignorancja dokumentów Papieskich w Polsce wydaje się nieprawdopodobna, a jednak jest prawdziwa. Zawodowo zajmuję się młodzieżą i myślę, że łatwiej przekonać młodych, niż dorosłych, tylko trzeba nawiązać z nimi kontakt. Teraz wydaje mi się, że młodzież nasza jest niejako bezpańska. Jest na ulicy, nie ma się nimi kto zająć. Właśnie Karol Wojtyła zbierał ich, po co? Po to, żeby im przekazać właściwą naukę, bo miał do nich zaufanie. Mówił: Wy jesteście moją nadzieją. Chciał, żeby oni zmienili tę wspólnotę ludzką, tę cywilizację którą nazywał cywilizacją  śmierci i nienawiści na cywilizację miłości i życia.”
Jeden Pokój
COPYRIGHT © 2018 Paweł Zasrzeżyński www.odnaleziony.pl